ประวัติความเป็นมาของการผลิตเบียร์ ประวัติความเป็นมาของเบียร์พบว่ามีการผลิตเบียร์มาเกือบ 5,000 ปีแล้วโดยมีการค้นพบประวัติของเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ประมาณ 2,800 ปีก่อนคริสต์ศักราชเกี่ยวกับการแบ่งปันRead More →