Slider
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter

ญี่ปุ่นสลดเครื่องดื่มเตรียมขึ้นราคา

เบียร์

“นักดื่ม” ญี่ปุ่นสลด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มเตรียมขึ้นราคา เหตุขาดแคลนคนงาน

ปัญหาสังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจน เมื่ออาหารและเครื่องดื่มต้องทยอยปรับขึ้นราคา เพราะต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ระบุว่า ราคาเบียร์บรรจุขวดและเบียร์สดจะแพงขึ้นราวร้อยละ 10 เพราะทางบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนคนขับรถและปัจจัยอื่นทำให้การกระจายสินค้ามีต้นทุนแพงมากขึ้น

อาซาฮี, คิริน, ซันโทรี, ซับโปโร ยักษ์ใหญ่ในวงการเบียร์ของญี่ปุ่นระบุว่ การขึ้นราคาจะมีผลในเดือยมีนาคมนี้ โดยอ้างว่าเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008

ไวน์ทั้งที่ผลิตในญี่ปุ่นและนำเข้าก็จะปรับขึ้นราคาร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 6 เพราะองุ่นมีราคาแพงมากขึ้น

ในช่วงกลางปีที่แล้ว เครื่องดื่มแอลกฮอร์ของญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบไปแล้ว เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นปรับโครงสร้างภาษี แต่การขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลจากต้นทุนการประกอบการของบริษัทเอง และหลังจากนี้จะยังมี “ดาบที่ 3” ตามมา คือการขึ้นภาษีบริโภคเป็น10% ในเดือนต.ค. 2562 ซึ่งนายชินโซ อะเบะ นายกฯญี่ปุ่นเคยประกาศว่าจะขึ้นภาษีตามกำหนดแน่นอน ยกเว้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติใหญ่

ไม่เพียงแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่ต้องขึ้นราคา แต่ข้าว อาหารแช่แข็ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์นมในญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุผลเดียวกันคือขาดแคลนแรงงาน ทำให้มีต้นทุนและค่าขนส่งที่สูงขึ้น.

เบียร์