ลำดับคดี”พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย-พวก”สร้างบ้านรุกป่าอุทยานทับลาน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)เผยแพร่เอกสารข่าว การดำเนินคดีพล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย อายุ 66 ปี อดีตข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และอดีตรอง ผบ.ตร.กับพวก ดังนี้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 15.30 น. ภายใต้การบูรณาการของเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันตรวจสอบบ้านพักตากอากาศ เลขที่ 163 หมู่บ้าน สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.วังนาเขียว จ.นครราชสีมา ปลูกสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มี นางติ๋ม อุทัศน์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 242 บ้านนาซับ หมู่11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ลูกจ้างดูแลและทำความสะอาดบ้านพักดังกล่าว เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ผลการตรวจสอบพื้นที่มีรายละเอียด ดังนี้

1. บ้านพักดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบติดลำรางสาธารณะ มีรั้วรอบพื้นที่ มีทางเข้าติดกับถนนสาธารณะ ภายในมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักและอาคารอื่นๆ จำนวน 6 หลัง

2. จากการสอบถาม นางติ๋ม ซึ่งรับจ้างทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ได้ความว่า ที่ดินและบ้านพักดังกล่าว เป็นของ พล.ต.อ.จุมพล ได้ก่อสร้างเอาไว้เพื่อพักผ่อน และนาน ๆ จะมาพักครั้งหนึ่ง โดยที่ดินแปลงดังกล่าว พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมมิจิตร และ นางชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช (พรหมมิจิตร) เป็นผู้มอบให้ พล.ต.อ.จุมพล ต่อมา นางติ๋ม ได้นำเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจดูภายในบ้านพักพบภาพถ่ายของ พล.ต.อ.จุมพล และภรรยา ตั้งอยู่ภายในบ้านหลายจุด เจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตรวจยึดไว้แล้ว

3. จากการตรวจวัดพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 6 จุด พบว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ13ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเมื่อตรวจเปรียบเทียบกับแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พบว่าบริเวณที่ก่อสร้างบ้านพัก ตั้งอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติทับลาน”

4.จากการตรวจสอบพื้นที่และการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น พบว่ามีการกระทำความผิดจริง นายเสกสรรค์ เที่ยงพลับ หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (สวนห้อม) ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังนาเขียว เพื่อให้ดำเนินคดีกับ พล.ต.อ.จุมพล กับพวก ในความผิดฐาน “ร่วมกันยึดถือ ครอบครอง ทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า ครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่า, ยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงการก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า, ทำด้วยประการใด ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดหรือทราย, กระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ใบบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้าม หรือ ทำสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54, 55 ,พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 (1),(4) ,พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ

5. คดีนี้เป็นคดีสำคัญ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการตำรวจ ตกเป็นผู้ต้องหา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) ร่วมสืบสวนสอบสวนกับ ตำรวจภูธรภาค 3 และมอบหมายให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล การสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในคดีดังกล่าว

6. พนักงานสอบสวน ได้สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่แน่ชัดและเชื่อได้ว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิด ประกอบด้วย

1.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 9 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

2.นางฐนกร มั่นหมาย อายุ 59 ปี ภรรยา พล.ต.อ.จุมพล อยู่บ้านเลขที่ 888 หมู่ 1 แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ

3.พล.ต.ต.พงษ์เดช พรหมวิจิตร อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 311/2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

4.นางชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช (พรหมมิจิตร) อายุ 51 ปี ภรรยา พล.ต.ต.พงษ์เดช อยู่บ้านเลขที่ 311/2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

5.นายมานพ ปลอดโคกสูง อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จึงได้เสนอขออนุมัติต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา ออกหมายจับ พล.ต.อ.จุมพล และ นางฐนกร ศาลได้อนุมัติหมายจับ เลขที่ 55/2560 และ 56/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ ส่วน พล.ต.ต.พงษ์เดช, นางชญานิศฐ์ และ นายมานพ ผู้ต้องหา ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน จึงได้แจ้งข้อเท็จจริงและฐานความผิดให้ผู้ต้องหาดังกล่าวทราบ ได้สอบปากคำผู้ต้องหาเรียบร้อย และได้ปล่อยตัวชั่วคราวไป

ใส่ความเห็น