พณ.เปิดตัว’ธงฟ้าประชารัฐ’ขายสินค้าราคาถูกในโชห่วย

ที่กระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการ’ธงฟ้าประชารัฐ’ ว่า กระทรวงฯร่วมมือกับผู้ผลิตรายใหญ่ 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตสินค้าราคาพิเศษเข้าสู่โครงการธงฟ้าประชารัฐและขายให้กับร้านค้าปลีกในระยะเริ่มแรกจำนวน 5,500 แห่ง จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนเมษายนนี้

ในแผนผลักดันให้ผู้ผลิตเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้นครอบคลุมต่อความต้องการของผู้บริโภค และขยายจำนวนร้านค้าปลีกเข้าโครงการให้ได้ถึง 20,000 แห่งภายใน 6 เดือนนับจากเดือนเมษายนนี้ โครงการนี้ถือเป็นโครงการธงฟ้าแบบถาวร เพราะจะมีสินค้าราคาถูกจำหน่ายตลอด และเข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เบื้องต้นมีผู้ประกอบการผลิตสินค้าเตรียมจำหน่ายแล้ว 18 กลุ่มสินค้า 48 รายการ อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น โดยราคาจำหน่ายถูกกว่าร้านค้าปกติ 15-20%

ขณะนี้มีร้านค้าปลีกตอบรับเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5,000 แห่ง จาก 20,000 แห่ง และร้านค้าในการส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 500 แห่ง จาก 19,000 แห่ง คาดหวังว่าธงฟ้าประชารัฐจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้เดือนละ 100 ล้านบาท หรือปีละ 1,200 ล้านบาท

ใส่ความเห็น