โยคะเบียร์ เทรนด์ฮิตผิดกฎหมาย แอบโฆษณาแอลกอฮอล์

กรมควบคุมโรคแจงกรณีมีการเปิดคลาสโยคะเบียร์ ถือเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

นพ.สุเทพ  เพชรมาก  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการเสนอข่าวตามสื่อออนไลน์เรื่องคลาสโยคะเบียร์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศจนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพ และปัจจุบันมีการเปิดสอนที่ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมจะต้องเล่นโยคะและมีเบียร์เป็นส่วนประกอบในการทำท่าทางต่างๆ เช่น การเอาขวดเบียร์มาช่วยในการทรงตัว และในระหว่างเล่นโยคะในท่าต่างๆผู้เล่นจะสามารถจิบเบียร์ไปด้วยได้ โดยจะใช้เวลาครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง

จากการเฝ้าระวังการกระทำความผิดของกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสืบค้นข้อเท็จจริงพบว่า การจัดกิจกรรมโดยบริษัทการตลาดธุรกิจแอลกอฮอล์จัดฝึกโยคะเพื่อสุขภาพร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้ดื่ม ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวย่อมเป็นการจัดกิจกรรมที่สวนทางกับการรักษาสุขภาพอย่างสิ้นเชิง และการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จึงถือเป็นการสื่อสารการตลาด ตามนิยาม อันเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

Leave a Reply